Privacybeleid

Opgesteld door: S. van Dam, verwerker van persoonsgegevens binnen en mede-eigenaar van VOF De Schelp en het Varken, handelend onder de naam Swinckels in Twello met als vestigingsadres Dorpsstraat 12, 7391 DD te Twello. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 38024098. Te bereiken op telefoonnummer 0571-277023 of via sandor@mcgee.boomerict.nl.

Persoonsgegevens worden via internet uitsluitend verzameld door, en bewaard in, het systeem van Mailchimp(nieuwsbrief) en in het systeem van Resengo (reserveringssysteem). Voor de privacyregeling en contactgegevens van deze partijen wordt verwezen naar www.mailchimp.com en www.resengo.com

Gegevens in deze systemen zijn vrij oproepbaar door management binnen Swinckels. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in deze systemen om het reserveren te vergemakkelijken en om gasten te informeren.

Voor de nieuwsbrief hanteren wij het beleid dat u zich vrijwillig aanmeldt om deze te ontvangen. U kunt op elke gewenst moment deze service stopzetten.

In het restaurant kunnen gasten zich schriftelijk inschrijven voor de nieuwbrief. Deze kaarten worden handmatig verwerkt door S. van Dam in het systeem van mailchimp. De gegevens worden uitsluitend in dat systeem bewaard. De ingevulde kaarten worden dagelijks vernietigd. Op de pc’s van Swinckels worden geen persoonsgegevens bewaard.

Wij verzamelen volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventueel geboortedatum(indien zelf aangegeven)
  • Eventueel geslacht(indien zelf aangegeven)
  • IP adressen via www.swinckelsintwello.nl

Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor Swinckels en zullen vanuit Swinckels nooit worden verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard tot men zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Gegevens worden nooit in detail bekeken, maar dienen uitsluitend ter registratie. IP adressen worden nooit gebruikt of nader bekeken dan wel onderzocht.

U heeft het recht uw gegevens op elk moment in te zien, te laten verwijderen of te laten wijzigen.

U kunt altijd een klacht via bovenstaande kanalen indienen als u van mening bent dat uw gegevens worden gebruikt buiten de doeleinden, waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. U zult dan zo spoedig mogelijk bericht ontvangen.